Bosch Demir Insaat Mimarlik Sanayi Ve Ticaret Ltd.sti.

Elektrik ve Elektronik Yorum yapılmamış

Sektör Adı: BOSCH DEMIR INSAAT MIMARLIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

Adres: YENI MAH.ATATURK BULVARI 67 ATAKUM SAMSUN 55200

İl: Samsun

İlçe: Atakum

Telefon: (0362) 438-8655

Faks: (0362) 438-8655

Kalite

Kullanılankaliteli malzemeler sayesinde Bosch ev aletleri, yüksekverim taleplerinikarşılar ve maksimum kullanım rahatlığı sunar. Birinci sınıfkalite, yüksekkaliteye sahip malzemede ve eşsiz işçilikte kendini gösterir.Üstün performanssunan, uzun ömürlü ve yüksek değere sahip Bosch ev aletleri,Bosch üretimfelsefesinin açık birer kanıtıdır.

Sorumluluk

Bosch?unçalışma anlayışı dürüstlüğe dayanır. Şeffaf bilgilendirmepolitikası sayesindede herkes için ? çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler ?güvenilir bir markayaratılmış olur. Dürüstlük ve güvenilirliğin temelinde yatanunsur ise,Bosch?un insana ve doğaya duyduğu saygıdır. Bu temel anlayış, Boschiçin, enverimli ev aletlerini geliştirirken çevre dostu üretim yöntemlerineuymakanlamını taşır. Bosch?un ?Doğa Dostu Teknoloji? politikası da,doğalkaynaklarımızı koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen Boschteknolojileritanımlar. Bu teknolojiler ise, sadece bugünkü değil; gelecektekiyaşamımızı daiyileştirir.

Doğa DostuTeknoloji

Doğa DostuTeknoloji mührü, şeffaflık politikamızın bir parçasıolarak ilgili ürünhakkında somut bilgilendirme sağlar. Özellikle doğalkaynakları koruyan ve aynızamanda günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojileriifade eder. Doğa DostuTeknoloji mührünü taşıyan cihazlar; üretimde istikrarlı,tüketimde verimlidir, performansbakımından da tartışılmaz bir üstünlüğesahiptir. Doğa Dostu Teknoloji mührü;enerji, su veya diğer doğal kaynaklardason derece düşük tüketim değerlerinesahip, devrim yaratan teknolojilerinkullanıldığı, en üst düzey verimliliğiolan ürünleri gösterir. Ve tabii ki tümbu ürünler, diğer Bosch ürünlerindeolduğu gibi çevre dostudur. Bu mühür, somuttasarruf değerleri hakkında bilgiverirken verimli kullanıma ve kalıcılığaişaret eder.

YORUM YAP