Istanbul-Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Siteleri Yorum yapılmamış

Sektör Adı: İSTANBUL-TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adres: TEM Yanyol Cad. No:4 Melek Aras Bulvarı Atom Cad. No:1Tuzlaİstanbul

İl: İstanbul

İlçe: Tuzla

Telefon: (0216) 593-0300

Faks: (0216) 593-0300

Bölgemiz 2001 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. 1986 yılında kurulan Kimyacılar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifine arsa ofisi tarafından tahsis edilen arazi üzerindeki gerekli tüm çalışmalar,  o günkü ve halen yönetim kurulu başkanımız olan Sayın Melek Aras, üyelerimiz Baran Abay ve Sefer Hayrünnaz Akbatı tarafından başlatılmıştır. Pendik belediyesiyle başlayan inşaat serüveni Tuzla Belediyesiyle devam etmiş, çok uzun uğraşlar sonunda Tuzla Belediyesinden alınan inşaat ruhsatlarıyla 1994 senesinde kooperatifin inşaatına başlanmıştır. Gerek kooperatif zamanında gerekse Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinde hiçbir devlet kredisi ve desteği alınmadan, merdiven altı diye tabir ettiğimiz ruhsatsız ve iptidai şekilde üretimini yapmak zorunda kalan üyelerimizin gayretiyle oldukça engebeli olan 750 dönümlük arazimize yol, su, elektrik ve kanalizasyon, ptt ve benzeri alt yapı hizmetleri yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine geçildikten sonra dönemin müteşebbis başkanları olan İstanbul Valilerimizin gayretleriyle temiz su ve doğalgaz bölgeye getirilmiştir. Kooperatifin kuruluşundan sonra arazinin parası arsa ofisine yatırılmış müstakil tapusu alınmıştır; ancak arazimiz üzerinde 1960 senesinde bölge halkı tarafından açılan mülkiyet davası 2008 yılında neticelenmiş arazimiz üzerinde faaliyette olan Sanayi Tesislerimizin mülkiyetleri hukuki olarak mera vasfına dönüşmüştür. İstanbul Valiliği tarafından mera vasfı değişikliği yapılmışsa da bu kez kanun gereği arazilerimiz maliye tarafından hazineye devri istenmiştir. Büyük mücadelelerden sonra eski maliye bakanımız Sayın Kemal Unakıtan gayretleriyle Torba kanunu çıkarılarak mülkiyetler üzerinde kalmıştır.

   750 dönüm arazi üzerindeki tesislerin toplam oturma alanları 215.000 m2 dir. Üzerinde irili ufaklı toplam 163 parsel bulunan Organize Sanayi Bölgemizde 2010 Ekim ayı itibariyle 145 tesis faaliyetlerini sürdürmekte geriye kalan 18 adet parseldeyse inşaatlar devam etmektedir. 
Organize Sanayi mülkiyetinde bulunan yeşil alanlar haricinde her mülkiyetinde kendine ait olan toplam 176.000 m2 yeşil alan mevcuttur. Katılımcılarımız bu alanları gerçek anlamda yeşil alan ve otopark olarak kullanmaktadır.

   Organize Sanayi mülkiyetinde bulunan sosyal donatı alanları içinde yeni yönetim binamız tamamlanmış olup tüm üyelerimize daha rahat bir hizmet sunulmaya başlanmıştır. Taban alanı 300m2 olan 3 katlı yeni binamız 2008 yılında hizmete açılmıştır. Bu binamızın ilk iki katında bölge müdürleri hizmet üniteleri bulunmakta olup en üst kattaysa katılımcılarımıza hizmet verecek şekilde planlanan konferans salonu, spor salonu, sauna gibi tesisler yer almaktadır. Katılımcılarımızdan birçoğu kendi iç bünyelerindeki bayi bilgilendirme ve eğitim toplantılarını bölgemizin konferans salonunda yapmaktadırlar. 

   Müdürlüğümüz bünyesinde 34 kişilik teknik ve idari bir ekip hizmet vermektedir. Bölgemizin temiz su kesilmelerine karşılık ihtiyaca cevap verilecek şekilde 2500 tonluk su depomuz ve buna bağlı olarak pompaj istasyonumuz mevcuttur. Bu su depomuz aynı zamanda itfaiyenin su ihtiyacınız karşılamaktadır. Diğer taraftan yaklaşık 1000 kişiye hizmet verecen cami ibadete açılmıştır. Caminin de bulunduğu sosyal donatı alanında bulunan 1000 m2 lik irili ufaklı ticari amaçlı dükkanlarımızda faaliyete giriştir.

   Bölgemiz 8.5 km temiz su hattı, 7.5 km atık su hattı, 10 km yağmur su hattı ve 6 km doğalgaz hattı bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı kadrosunda görevlendirilen personelle devamlı olarak yolların, kaldırımların yağmur suyu ve pis su kanallarının bakım, onarım ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Alt yapı bünyesindeki demir atölyesi sayesinde muhtelif demir işleri, çöp konteynırlarının tamirleri gibi işler yapılmaktadır. Kademedeki makine parkımızda bulundurulan silindir, JJB, traktör, kamyon, BOMAG  kompaktör gibi makine teçhizatıyla  bakım, onarım ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Bölgemizin tabiat durumu itibariyle özellikle kış ayları yoğunluğu sebebiyle bölge içindeki trafiğin sağlanması açısından kar küreme, toplama ve tuzlama ekipmanımız sürekli hizmet vermektedir. Genel bakım onarım ve benzeri çalışmalar içinse 12 kişiden oluşan alt yapı elemanlarımız hizmet vermektedir. 

   11 km uzunluğunda olan bölgemizde yaklaşık günlük 5000 araç giriş yapmaktadır. Tem otoyoluna paralel ve bölgemize hizmet veren mevcut yolun kapasitesini aşmasıyla yapılan girişimler neticesinde yan yolun genişletme ıslah ve kavşak çalışmaları başlatılmıştır. Yine yapılan girişimler sonunda çok kısa sürede, bölgemiz içinden de geçen sabah ve akşam kalkan minibüs hattı mevcut olup; ayrıca aynı zamanda İ.E.T.T otobüs seferleri de yapılmaktadır. Birbirine komşu olan dört sanayi bölgesinin aralarında yapmış olduğu protokol sayesinde bu bölgeye ve Özel Kimya Sanayi sektörüne hizmet verecek şekilde donatılmış 800.000 liralık finansman karşılığında ortaklaşa itfaiye teşkilatı kurulmuştur. İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bugüne gerek bölgemizde gerekse diğer organize sanayi bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda itfaiye teşkilatının bu bölge olmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır.

   İski?yle 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan protokol uyarınca bölge genelinde tesislerin çalışmaya başlamasıyla bölgenin giriş ve çıkışlarındaki atık su parametrelerinin İski uyumluluğu açısından kontrolü için sabit soğutmalı numune alım ve analiz cihazları İski?nin hizmetine sunulmuştur. Bölgemize yeni yönetim binamızda bir atık su analiz laboratuarı kurularak yaklaşık 100.000 liralık yatırımla parsel bazında atık su kontrollerine başlanmıştır. Bu laboratuarın kurulmasıyla birlikte gerekli kadro takviyesiyle beraber gece ve gündüz atık su numuneleri alınarak öncelikle iç izleme statüsünde bulunan laboratuarımızda analiz edilmekte ve analiz neticesine göre İSKİ kanalizasyon desarj standartlarını sağlamayan numunelerse ayrı bir sözleşmeyle bağlantısı yapılan akredite laboratuarına gönderilmektedir. Burada çıkan netice sonucunda öncelikli olarak yönetim kurulumuz kararınca ihtar mektupları yazılmakta daha sonra cezai yaptırımlar uygulanmaktadır; ayrıca ana hatlardan numuneler alınarak bölgemize kirliliğin yoğun olduğu yerlerin tespiti açısından kirlilik haritası çıkarılmıştır. Bugüne kadar 2657 adet gündüz 895 adet gece numunesi alınarak analiz edilmiştir. Bugünkü tarih itibariyle atık su limitlerini sağlamayan firmalar için Organize Sanayi Bölgemiz tarafından 114.797 liralık ceza kesilmiştir. Bu kirliliğin devam etmesi halinde yine yönetim kurulu kararınca firmaların elektrikleri kesilerek faaliyetlerine son verilmektedir. Parsel bazındaki atık su kontrolleri dolayısıyla verimli neticeler alınmaya başlanmıştır. İSKİ tarafından bölgemiz çıkısından ilk alınan numunelerin analizi sonucunda desarj limitlerinin üstüne çıkılmasına karşılık teknik takiplerden dolayı son aylarda alınan İSKİ numunelerinin analizlerinde görüldüğü üzere desarj limitlerinin altına düşüldüğü görülmektedir. Organize Sanayi Bölgemizin çevreye olan hassasiyet ve duyarlılığı sonucu alınan neticelerden memnuniyet duyulup bu çalışmalar aralıksız olarak devam ettirilecektir; ayrıca bölge içindeki kontrollerin daha çok arttırılması düşüncesiyle parsel bazında online su kalitesi izleme sistemi kurulması planlanmıştır. Bölgemizde aylık kanal sistemi bulunup bölge çıkışındaki atık su çıkışımız İSKİ?nin verdiği desarj izniyle TEM otoyolunun altındaki kanallar vasıtasıyla Tuzla Biyolojik arıtmaya kadar ulaşmaktadır. Bu dere üzerindeyse Dericilerin mülkiyetinde bulunan göletler bulunmakta ve bu göletlerin kirliliği gündeme getirilmiş bulunmaktadır. 1/5000 lik bölge haritasının incelenmesinden anlaşılacağı üzere normal cazibeyle Kimyacılar, Vernikçiler, Tekstilciler ve Mermerciler Organize Sanayi Bölgeleri Vernikçiler Kooperatifi Orhanlı Bölgesi Sanayi Tesisleri, HONDA, BİLMO, TAYSAD, AKBANK, MARET, ENDER SUCUK, GÖKBORA, Göçmen Konutları gibi sayısız sanayi siteleri Organize Sanayi Bölgeleri Bağımsız konutlar ve fabrikaların kirliliği bu dereye gelmektedir. Bu konuda Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda alınan karar gereği sadece Organize Sanayi Bölgeleri için Organize Sanayi Bölgelerine hizmet verecek Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisinden faydalanma projesi için çalışmalar devam etmekteyse de teknik ve hukuki zorlukların olduğu görülmekte, en rantabıl çözümün Organize Sanayi Bölgelerle Tuzla Biyolojik Arıtma kapalı kolektörü arasındaki açık derenin İSKİ?yle yapılan protokoller gereği 6-7 km lik kapalı kolektör içerisine alınması gerekli görülmektedir.

   İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi olarak Kimya Sektöründe hizmet veren sanayicilerimizin merdiven altı tabir edilen yerlerden kurtularak ulaşım, enerji, depolama, üretim ve benzeri birçok imkanı kendilerine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projenin mimarı sayın Melek ARAS ve arkadaşlarının yıllar süren mücadelesi sonucu ortaya çıkan bu sinerjinin ülkemiz için 5000 kişilik bir istihdam oluşturduğunu her yıl ekonomimize 100 milyonlarca liralık bir katkı sağladığımızı ifade etmek istiyor, özellikle çevreye olan duyarlılığımızın oluşturmaya çalıştığımız farkındalığın artarak devam edeceğine inanıyoruz?

YORUM YAP